• banner-chuong-trinh-xa-kho-den-tha

Mua theo hình

Khám phá không gian đẹp và lựa chọn sản phẩm phù hợp

wd-furniture-hotspot-1-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-6-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-2-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-7-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-4-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-5-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp
wd-furniture-hotspot-8-opt

Curve

320
Soft curves and tapering slender lines are inspired by modern design. The result is a classic yet contemporary chair, ideally combined with the table by the same name
Đọc tiếp

Palissade

1,890
The slender organic forms are fluid and graceful.‎ Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
Đọc tiếp

Aruda

699
A new classic for the contemporary dining room, the Mondrian table reinterprets the light and elegant design of the sofa and coffee table collection of the same name
Đọc tiếp

6 Quy luật chọn Đèn trang trí

Khi ánh sáng hòa quyện, đèn trang trí là những nốt nhạc tinh tế, tạo nên bản giao hưởng ánh sáng đa dạng

  • Phong Cách Nội Thất: Chọn đèn trang trí phù hợp với phong cách chung của không gian.
  • Kết Hợp Loại Đèn: Sử dụng sự đa dạng với đèn trần, đèn bàn và đèn sàn để tạo lớp ánh sáng đa chiều.
  • Màu Sắc và Chất Liệu: Lựa chọn màu sắc và chất liệu tương thích với không gian và vật liệu nội thất.
  • Chức Năng và Phong Cách: Đánh giá chức năng và phong cách của đèn phù hợp với nhu cầu cụ thể.
  • Kích Thước và Chiều Cao: Chọn kích thước phù hợp với kích thước không gian, tránh quá lớn hoặc quá nhỏ.

Bài viết mới